18 sierpnia 2014

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803)

Nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wprowadza zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny, klasy I – III szkoły podstawowej)

Treść rozporządzenia
Załącznik 1
Załącznik 2
Uzasadnienie z OSR

25 lutego 2011

Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego


Przedstawiamy poszczególne części ośmiotomowej publikacji poświęconej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Każdy tom poświęcony jest odrębnej grupie zajęć. Zawiera wszystkie fragmenty podstawy programowej dotyczące tych zajęć oraz komentarze ekspertów, pozwalające lepiej zrozumieć intencje twórców podstawy.

Uwaga! W związku ze zmianami rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obejmującymi:
1)    zmianę organizacji nauczania na IV etapie edukacyjnym przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo,
2)    zmiany programowe w wychowaniu przedszkolnym oraz edukacji wczesnoszkolnej
komentarze do podstawy programowej są częściowo nieaktualne.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Tomy 1-8.

 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 2. Język polski
 3. Języki obce
 4. Edukacja historyczna i obywatelska: historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia
 5. Edukacja przyrodnicza: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka
 6. Edukacja matematyczna i techniczna: matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka
 7. Edukacja artystyczna i kulturalna: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki
 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnapobierz całość

I. Część ogólna

 • O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego – Zbigniew Marciniak

II. Część szczegółowa

 • Wychowanie przedszkolne
  • Podstawa programowa – wychowanie przedszkolne
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
 • Edukacja wczesnoszkolna
  • Część wstępna podstawy programowej dla szkół podstawowych
  • Podstawa programowa – edukacja wczesnoszkolna
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

III. Opinie o podstawie programowej

 • Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum - pobierz całość

I. Część ogólna

 • O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego – Zbigniew Marciniak
 • Część wstępna podstawy programowej dla szkoły podstawowej
 • Część wstępna podstawy programowej dla gimnazjum i liceum

II. Część szczegółowa

 • Podstawa programowa – edukacja polonistyczna – klasy I-III
 • Zalecane warunki i sposób realizacji
 • Podstawa programowa – język polski – klasy IV-VI
 • Zalecane warunki i sposób realizacji
 • Podstawa programowa – język polski – gimnazjum
 • Zalecane warunki i sposób realizacji
 • Podstawa programowa – język polski – liceum
 • Zalecane warunki i sposób realizacji
 • Komentarze do podstawy programowej przedmiotu język polski:
  • Koncepcja podstawy programowej z języka polskiego – Sławomir Jacek Żurek
  • Nauka o języku w podstawie programowej – Jerzy Bartmiński
  • Język polski w klasach IV-VI – wskazówki metodyczne – Witold Bobiński
  • Język polski w gimnazjum – wskazówki metodyczne – Krzysztof Biedrzycki
  • Język polski w liceum – wskazówki metodyczne – Ewa Jaskółowa

III. Opinie o podstawie programowej

 • Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Stanowisko Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w sprawie propozycji nowej Podstawy Programowej z języka polskiego

Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceumpobierz całość

I. Część ogólna
 • O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego – Zbigniew Marciniak
 • Część wstępna podstawy programowej dla szkoły podstawowej
 • Część wstępna podstawy programowej dla gimnazjum i liceum

II. Część szczegółowa

 • Podstawa programowa – język obcy nowożytny – klasy I-III
 • Zalecane warunki i sposób realizacji
 • Podstawa programowa – język obcy nowożytny – klasy IV-VI
 • Zalecane warunki i sposób realizacji
 • Podstawa programowa – język obcy nowożytny – gimnazjum
 • Zalecane warunki i sposób realizacji
 • Podstawa programowa – język obcy nowożytny – liceum
 • Zalecane warunki i sposób realizacji
 • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu język obcy nowożytny – Magdalena Szpotowicz, Anna Sikorzyńska, Małgorzata Szulc-Kurpaska, Beata Trzcińska, Joanna Gregorczyk, Barbara Czarnecka-Cicha
III. Opinie o podstawie programowej
 • Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia)pobierz całość

I. Część ogólna

 • O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego – Zbigniew Marciniak
 • Część wstępna podstawy programowej dla szkoły podstawowej
 • Część wstępna podstawy programowej dla gimnazjum i liceum

II. Część szczegółowa

 • Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej
  • Podstawa programowa – edukacja społeczna w klasach I-III
  • Podstawa programowa – historia i społeczeństwo – klasy IV-VI
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
 • Historia w gimnazjum i liceum
  • Podstawa programowa – historia – gimnazjum i liceum
  • Podstawa programowa – historia i społeczeństwo – liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotów historia oraz historia i społeczeństwo – Dorota Babiańska, Jerzy Bracisiewicz, Jolanta Choińska-Mika, Grażyna Okła, Aleksander Pawlicki.
 • Wiedza o społeczeństwie
  • Podstawa programowa – wiedza o społeczeństwie – gimnazjum i liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie – Alicja Pacewicz, Andrzej Waśkiewicz
 • Podstawy przedsiębiorczości
  • Podstawa programowa – podstawy przedsiębiorczości – liceum
 • Ekonomia w praktyce
  • Podstawa programowa – ekonomia w praktyce – liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu ekonomia w praktyce – Jarosław Korba
 • Filozofia
  • Podstawa programowa – filozofia – liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
 • Etyka
  • Treści nauczania z zakresu etyki w klasach I-III
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – etyka – klasy IV-VI
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – etyka – gimnazjum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – etyka – liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
 • Wychowanie do życia w rodzinie
  • Podstawa programowa – wychowanie do życia w rodzinie – klasy IV-VI
  • Podstawa programowa – wychowanie do życia w rodzinie – gimnazjum i liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji

III. Opinie o podstawie programowej

 • Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka)pobierz całość

I. Część ogólna

 • O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego – Zbigniew Marciniak
 • Część wstępna podstawy programowej dla szkół podstawowych
 • Część wstępna podstawy programowej dla gimnazjów i liceów

II. Część szczegółowa

 • Przyroda
  • Podstawa programowa – edukacja przyrodnicza – klasy I-III
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – przyroda – klasy IV-VI
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu przyroda w szkole podstawowej – Ewa Kłos, Dorota Bukowska, Elżbieta Polańska, Piotr Kowalczyk
  • Podstawa programowa – przyroda – liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu przyroda w liceum – Krzysztof Spalik, Małgorzata Jagiełło, Grażyna Skirmuntt, Wawrzyniec Kofta
 • Biologia
  • Podstawa programowa – biologia – gimnazjum i liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu biologia – Krzysztof Spalik, Małgorzata Jagiełło, Grażyna Skirmuntt, Wawrzyniec Kofta
 • Chemia
  • Podstawa programowa – chemia – gimnazjum i liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu chemia – Ewa Gryczman, Krystyna Gisges
 • Geografia
  • Podstawa programowa – geografia – gimnazjum i liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu geografia – Mirosława Czerny, Elżbieta Szkurłat
 • Fizyka
  • Podstawa programowa – fizyka – gimnazjum i liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu fizyka – Mirosława Czerny, Elżbieta Szkurłat

III. Opinie o podstawie programowej

 • Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Tom 6. Edukacja matematyczna i techniczna (matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka)pobierz całość

I. Część ogólna

 • O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego – Zbigniew Marciniak
 • Część wstępna podstawy programowej dla szkół podstawowych
 • Część wstępna podstawy programowej dla gimnazjów i liceów

II. Część szczegółowa

 • Matematyka
  • Podstawa programowa – edukacja matematyczna – klasy I-III
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – matematyka – klasy IV-VI
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – matematyka – gimnazjum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – matematyka – liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu matematyka – Zbigniew Semadeni, Marcin Karpiński, Krystyna Sawicka, Marta Jucewicz, Anna Dubiecka, Wojciech Guzicki, Edward Tutaj
 • Zajęcia techniczne
  • Podstawa programowa – edukacja techniczna – klasy I-III
  • Podstawa programowa – zajęcia techniczne – klasy IV-VI
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – zajęcia techniczne – gimnazjum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu zajęcia techniczne – Wojciech Walat
 • Zajęcia komputerowe
  • Podstawa programowa – zajęcia komputerowe – klasy I-III
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – zajęcia komputerowe – klasy IV-VI
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu zajęcia komputerowe – Maciej Sysło, Wanda Jochemczyk
 • Informatyka
  • Podstawa programowa – informatyka – gimnazjum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – informatyka – liceum
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu informatyka – Maciej Sysło, Wanda Jochemczyk

III. Opinie o podstawie programowej

 • Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuk)pobierz całość

I. Część ogólna

 • O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego – Zbigniew Marciniak7
 • Część wstępna podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
 • Część wstępna podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum i liceum

II. Część szczegółowa

 • Muzyka
  • Podstawa programowa – edukacja muzyczna – klasy I-III
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – muzyka – klasy IV-VI
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – muzyka – gimnazjum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu muzyka – Magdalena Radziejowska
 • Plastyka
  • Podstawa programowa – edukacja plastyczna – klasy I-III
  • Podstawa programowa – plastyka – klasy IV-VI
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – plastyka – gimnazjum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu plastyka – Wojciech Czapski, Kinga Łapot-Dzierwa
 • Wiedza o kulturze
  • Podstawa programowa – wiedza o kulturze – liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wiedza o kulturze – Iwona Kurz
 • Historia muzyki
  • Podstawa programowa – historia muzyki – liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu historia muzyki – Magdalena Radziejowska
 • Historia sztuki
  • Podstawa programowa – historia sztuki – liceum
 • Język łaciński i kultura antyczna
  • Podstawa programowa – język łaciński i kultura antyczna – liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu język łaciński i kultura antyczna – Barbara Strycharczyk, Elżbieta Wolanin
 • Zajęcia artystyczne
  • Podstawa programowa – zajęcia artystyczne – gimnazjum i liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu zajęcia artystyczne – Wojciech Czapski, Kinga Łapot-Dzierwa, Magdalena Radziejowska

III. Opinie o podstawie programowej

 • Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwapobierz całość

I. Część ogólna

 • O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego – Zbigniew Marciniak
 • Część wstępna podstawy programowej dla szkoły podstawowej
 • Część wstępna podstawy programowej dla gimnazjum i liceum

II. Część szczegółowa

 • Wychowanie fizyczne
  • Podstawa programowa – wychowanie fizyczne – klasy I-III
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – wychowanie fizyczne – klasy IV-VI
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Podstawa programowa – wychowanie fizyczne – gimnazjum i liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne – Zbigniew Cendrowski, Ewa Czerska, Tomasz Frołowicz, Eligiusz Madejski, Jerzy Pośpiech, Wojciech Przybylski, Bogumiła PrzysięŜna, Barbara Woynarowska
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Podstawa programowa – edukacja dla bezpieczeństwa – gimnazjum i liceum
  • Zalecane warunki i sposób realizacji
  • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa – Piotr Makowski

III. Opinie o podstawie programowej

 • Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
24 lutego 2011

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne powstały w ramach zadania „Przeszkolenie wojewódzkich ekspertów przedmiotowych” projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Prezentują one tematykę związaną z wdrożeniem treści nowej podstawy programowej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

24 lutego 2011

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

Rozporządzenie to różni się od rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego jedynie wskazaniem w podstawie programowej przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym wątku tematycznego Ojczysty Panteon i ojczyste spory jako obowiązkowego.

 

Idź do góry
Matura