Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Minister edukacji narodowej podpisała 3 lipca dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W dokumencie wskazano:
 1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Czytaj więcej...

Plan nadzoru pedagogicznego ministra edukacji narodowej Na rok szkolny 2013/2014

I. Nad publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym oraz Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą:

1. Zakres planowanej ewaluacji problemowej:
 • Wymaganie: Placówka realizuje koncepcję pracy.
 • Wymaganie: Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Wymaganie: Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.
 • Liczba placówek: 1

2. Tematyka planowanych kontroli:
 • Prawidłowość wydawania uczestnikom form doskonalenia świadectw i zaświadczeń oraz prowadzenia ich rejestrów.
 • Liczba placówek: 3

Czytaj więcej...

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/14

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Minister edukacji narodowej podpisała 3 lipca dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W dokumencie wskazano:
 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Czytaj więcej...


01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU