Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2014 r.

zmień rozmiar czcionki:

 

finanse na edukacje domyslnePrzepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 902) regulują m.in.:
  • sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przez dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
  • sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych  realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Jednostka samorządu terytorialnego uwzględnia w rozliczeniu (załącznik nr 8 do ww. rozporządzenia) szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzone przez daną jednostkę samorządu terytorialnego oraz szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W terminie do dnia 15 stycznia 2015 r. - rozliczenie wykorzystania dotacji celowej przez dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.

W terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. -  rozliczenie wykorzystania dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.

W terminie do dnia 15 marca 2015 r. - Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 6 - rozliczenie wykorzystania dotacji celowej przez dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Załącznik nr 8 – rozliczenie wykorzystania dotacji celowej przez JST
16.12.2014 r. – dokonano korekty formuły w pozycji 14 załącznika

01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU