14 kwietnia 2014

Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji? – konferencja z udziałem wiceministrów edukacji narodowej

„Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji?” – to tytuł konferencji, która w dniach 12-15 kwietnia odbywa się w Zakopanem. To już czwarte tego rodzaju spotkanie.

W wykładach, warsztatach, spotkaniach i panelach dyskusyjnych uczestniczy prawie 400 krajowych i zagranicznych ekspertów, dyrektorów szkół, nauczycieli, wizytatorów, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli i samorządowców. Wśród nich Podsekretarze Stanu w MEN: Joanna Berdzik i Ewa Dudek.

Hasłem tegorocznego spotkania jest „Ucząca się szkoła”.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni i czasu na rozmowy i przemyślenia nad edukacją i polskim systemem oświaty. Poruszane są tematy dotyczące współpracy członków społeczności szkolnej w procesie zmiany, kwestie wykluczenia i integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym, nauczana ucznia zdolnego, czyli: co ułatwia, a co utrudnia pracę nauczyciela. Elementem konferencji są także warsztaty z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Tematy pozostałych sesji to m.in. „Co zrobić, żeby uczniom się chciało?”, „Współpraca szkoły, rodziców i społeczności – dobre praktyki”, „Kreatywne uczenie się – nowa edukacja na miarę czasów”, „Jak powinna wyglądać szkoła ucząca się?”.

W roli prelegentów występują zarówno eksperci z Polski, jak i z zagranicy (m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Estonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Izraela). W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele MEN: wiceminister Ewa Dudek oraz wiceminister Joanna Berdzik.

– Przyjechałyśmy tutaj – jak co roku – bardziej słuchać niż mówić i uczestniczyć w głębokich dyskusjach. To wyjątkowa konferencja – powiedziała w trakcie spotkanie wiceminister edukacji narodowej Joanna Berdzik. – Teoretycznie mamy bardzo dobry system, świetnie napisaną podstawę programową, bardzo dobre wymagania, mamy nieźle opisaną siatkę organizacyjną. Wygląda, że te mechanizmy i narzędzia, które stworzyliśmy dla edukacji są naprawdę dobre. Wiemy już na pewno, że polska szkoła pracuje dobrze, bo potwierdzają to badania PISA. Wiemy też, że są przed nami wyzwania – to ostatnie wyniki badan – dodała.

Joanna Berdzik zaznaczyła, że przestrzeń edukacyjna na poziomie centralnym jest dobrze opisana. Dużo miejsca pozostawia się autonomiczności szkoły. – Z drugiej strony widzimy, że nie wszyscy nasi uczniowie są szczęśliwi w polskiej szkole. Widzimy, że niektórzy nauczyciele mają różnorodne problem – mówiła wiceminister edukacji. – Jak co roku ta konferencja pokaże nam kierunek, w którym warto żebyśmy podążali – dodała.

Więcej o konferencji, w tym informacje o prowadzących, prezentacje, materiały oraz transmisje on-line wybranych wykładów znajdują się na stronie www.npseo.pl

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”. Projekt realizują wspólnie Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagielloński i Era Ewaluacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry
Matura