1 kwietnia 2014

Marsz Żywych 2014

uroczystości

W tym roku Marsz Żywych odbędzie się 28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek). Uczestnicy Marszu przejdą tzw. Drogą Śmierci z KL Auschwitz I do KL Auschwitz II-Birkenau, by uczcić Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu – Yom HaShoah.

Tegoroczny Marsz poświęcony będzie pamięci Ofiar deportacji i Zagłady węgierskich Żydów. Przewiduje się, że weźmie w nim udział ok. 10 tysięcy osób z ponad 50 krajów świata, w tym ponad tysiąc polskich uczniów. Więcej informacji na temat idei i historii Marszu Żywych oraz relacje uczestników tego wydarzenia z lat ubiegłych na stronie organizatora – International March of the Living www.motl.org.

Polskie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne zainteresowane uczestnictwem swoich uczniów w Marszu proszone są o przesłanie do 16 kwietnia 2014 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej na adres: sekretariat.dswm@men.gov.pl. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub niezawierające pełnych danych i informacji wskazanych w formularzu nie będą rozpatrywane. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

foto: www.auschwitz.org.pl

Idź do góry
Rok s