27 listopada 2013

Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej

Joanna-Kluzik-Rostkowska
Urodziła się 14 grudnia 1963. Absolwentka wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych  Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Współpracowała z podziemnym „Tygodnikiem Mazowsze” oraz innymi czasopismami drugiego obiegu.  Od 1989 pracowała jako dziennikarka działu politycznego „Tygodnika Solidarność”. W 1992 była kierownikiem działu reportażu miesięcznika „Konfrontacje”. W tym samym roku rozpoczęła pracę w „Expressie Wieczornym”, gdzie była m.in. zastępcą kierownika działu krajowego i reportażu oraz kierownikiem działu reportażu. W trakcie swojej kariery dziennikarskiej zajmowała się m.in. dziennikarstwem śledczym, była również korespondentką zagraniczną (w tym w Bośni i Czeczenii).Od 1996 pracowała jako dziennikarz działu krajowego i politycznego tygodnika „Wprost”. Od 2000 kierowała działem gospodarczym tygodnika „Nowe Państwo”. W latach 2001-2004 była pierwszym zastępcą redaktor naczelnej tygodnika „Przyjaciółka”.

W 2005 roku została pełnomocnikiem prezydenta Warszawy ds. kobiet i rodziny. 17 listopada 2005 objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przejmując m.in. kompetencje Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

13 sierpnia 2007, po zerwaniu koalicji PiS z LPR i Samoobroną, została ministrem pracy i polityki społecznej.  Stanowisko to zajmowała do 16 listopada 2007, tj. do zaprzysiężenia jej następcy w rządzie Donalda Tuska. Wcześniej, w tym samym roku, w wyborach parlamentarnych uzyskała mandat poselski, kandydując jako lider listy PiS w okręgu łódzkim i otrzymując 41 171 głosów. 26 kwietnia 2010 została szefową sztabu wyborczego kandydata na prezydenta z ramienia PiS Jarosława Kaczyńskiego.

5 listopada 2010, decyzją Komitetu Politycznego PiS, wraz z Elżbietą Jakubiak została wykluczona z partii. 16 listopada 2010 wspólnie z kilkoma politykami PiS ogłosiła złożenie wniosku o utworzenie stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza. Została wybrana na prezesa ugrupowania. 23 listopada powstał klub parlamentarny o tej samej nazwie, na czele którego stanęła. Joanna Kluzik-Rostkowska kierowała ugrupowaniem do momentu wyboru na jego prezesa Pawła Kowala (4 czerwca 2011) na pierwszym kongresie partii.

13 czerwca 2011 zrezygnowała z członkostwa w partii i jej klubie parlamentarnym, podejmując współpracę z Platformą Obywatelską. 28 czerwca została przyjęta do klubu parlamentarnego tego ugrupowania. W wyborach parlamentarnych została liderem listy PO do Sejmu w okręgu rybnickim, uzyskała mandat poselski liczbą 22 418 głosów.

Jest przedstawicielem polskiego parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE oraz szefową polsko-afgańskiej grupy parlamentarnej. Pracowała w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji spraw zagranicznych.

Mężatka, ma 3 dzieci: Marysię, Kasię i Józia.

Idź do góry
Rok szkoły zawodowców