Wypoczynek

11 maja 2015

Zmiany w przepisach dotyczących organizacji kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku

dzieci

W związku z zapytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sprawie zmian wprowadzonych w zasadach organizacji kursów na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku wyjaśniamy: 16 stycznia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, […]

1 kwietnia 2015

Lista rzeczy w bagażu dziecka

Zapewne nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważną sprawą (zarówno dla dobrego samopoczucia dziecka, jak i rodzica) jest prawidłowy wybór miejsca i rodzaju zorganizowanego wypoczynku, szczególnie w przypadku samodzielnego wyjazdu dziecka po raz pierwszy. Przede wszystkim musi to być wspólna decyzja uwzględniająca potrzeby nie tylko rodziców czy opiekunów, ale przede wszystkim głównego zainteresowanego – dziecka. Oczywiście […]

1 kwietnia 2015

Pytania i odpowiedzi

W jakim terminie należy zarejestrować wypoczynek? W celu uzyskania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wypoczynku, wniosek musi zostać zarejestrowany w elektronicznej bazie i przesłany przez organizatora do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby organizatora w formie wydruku (decyduje data stempla pocztowego) najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Każdy z turnusów musi być zarejestrowany […]

1 kwietnia 2015

Rozporządzenie

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Podpisane 9 grudnia 2009 roku rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. […]

1 kwietnia 2015

Baza wypoczynku

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje funkcjonowanie bazy danych o wypoczynku, która będzie zawierać informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwi przede wszystkim rodzicom – zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie – sprawdzenie wiarygodności ich organizatora oraz zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom, w […]

28 stycznia 2015

Informacje dla rodziców

O czym warto pamiętać planując wypoczynek dziecka? Zapewne nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważną sprawą (zarówno dla dobrego samopoczucia dziecka, jak i rodzica) jest prawidłowy wybór miejsca i rodzaju zorganizowanego wypoczynku, szczególnie w przypadku samodzielnego wyjazdu dziecka po raz pierwszy. Przede wszystkim musi to być wspólna decyzja uwzględniająca potrzeby nie tylko rodziców czy opiekunów, ale […]

28 stycznia 2015

Informacje podstawowe

Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest w czasie wolnym od zajęć szklonych, np. w wakacje lub ferie zimowe w formie obozów lub kolonii. Wypoczynek musi być zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Każdy organizator […]

28 stycznia 2015

Zarządzanie wypoczynkiem

Ta sekcja przeznaczona jest dla: organizatorów wypoczynku, którzy w celu uzyskania dostępu do panelu zarządzania wypoczynkiem muszą najpierw zarejestrować się jako organizator. Po dokonaniu rejestracji należy przejść do panelu organizatora poprzez wybór odnośnika logowanie organizatora w menu głównym systemu rejestracji zgłoszeń. Ta sekcja przeznaczona jest również dla: przedstawicieli kuratoriów oświaty, przedstawicieli państwowych powiatowych inspekcji sanitarnych, przedstawicieli powiatowej […]

28 stycznia 2015

Rejestracja organizatora

Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Organizatorzy, którzy chcą zgłosić wypoczynek muszą najpierw dokonać rejestracji swoich danych poprzez założenie konta, podając przy tym adres e-mail, na który zostanie wysłana informacja zwrotna o dokonanej rejestracji (brak informacji o rejestracji organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej nie […]

28 stycznia 2015

Zgłaszanie wypoczynku

Począwszy od 1 marca 2010 roku zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego w internecie oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Rozporządzenie wprowadza dwa formularze zgłoszenia będące załącznikiem 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. Formularz znajdujący […]

Idź do góry
Rok s