4 lutego 2014

Szkoła kształtuje zdrowe nawyki żywieniowe

owoce i soki

Rada Ministrów zajęła dzisiaj (4 lutego br.) stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej popiera inicjatywy zmierzające do ograniczenia niezdrowej żywności w szkołach.

Zdrowe, racjonalne żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i warunkiem prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczucia oraz pełnej dyspozycji do uczenia się. Zdrowie i dobre samopoczucie uczniów oraz nauczycieli niewątpliwie wpływa na skuteczną realizację zadań szkoły. Dlatego tak ważne są zdrowe i regularne posiłki, w tym spożywanie posiłku w czasie pobytu w szkole.

Niestety, bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, gdy dostępne w szkołach artykuły żywieniowe nie służą zdrowiu dzieci. Dotyczy to w szczególności asortymentu sklepików szkolnych, w których sprzedawane są wysokosłodzone napoje, tłuste przekąski (m.in. chipsy) i słodycze.

W obliczu tego nie do przecenienia jest rola szkoły w kształtowaniu właściwych zachowań w tym zakresie oraz w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży. Dla realizacji tych zadań, niezbędne jest podjęcie działań, w zakresie wspierania kształtowania nawyków zdrowego żywienia uczniów w tym poprzez oferowane posiłki w stołówkach szkolnych, jak i zapewnienie uczniom dostępu do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych, sprzedawanych w sklepikach szkolnych, przy równoczesnym wyeliminowaniu produktów i napojów o dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów.

Działania te wymagają systematycznej współpracy z rodzicami, samorządem szkolnym i przedstawicielami społeczności lokalnej. Kształtowanie świadomości rodziców jest procesem długofalowym, częstokroć wymagającym zmiany przyzwyczajeń żywieniowych całej rodziny.

Ministerstwo Edukacji Narodowej od wielu lat prowadzi działania informacyjne skierowane do dyrektorów szkół, w których podkreśla konieczność wyeliminowania niezdrowej żywności sprzedawanej uczniom. Jest to kluczowe zagadnienie. W szczególności z uwagi na bardzo szybki wzrost nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

Poselski projekt ustawy jest propozycją wprowadzenia ustawowego zakazu sprzedawania, oferowania i promowania niezdrowej żywności na terenie szkół i placówek systemu oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie ocenia tę inicjatywę, która – obok działań edukacyjnych kształtujących postawy prozdrowotne – skutecznie wpłynie na jakość żywności spożywanej przez dzieci i młodzież.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry
Rok s