28 sierpnia 2014

Wzory opinii opracowane zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r.

1. Opinia merytoryczno-dydaktyczna
2. Opinia końcowa merytoryczno-dydaktyczna
3. Opinia językowa
4. Opinia końcowa językowa
5. Instrukcja dla rzeczoznawcy językowego
6. Oświadczenie
7. Ustalenia dwustronnych komisji podręcznikowych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o korzystanie przy przygotowywaniu każdej opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika do kształcenia ogólnego ze wzoru opinii zamieszczonego na stronie internetowej MEN, właściwego do prowadzonego postępowania.

Idź do góry
Rok szkoły zawodowców