28 sierpnia 2014

Wzory opinii opracowane zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r.

1. Opinia merytoryczno-dydaktyczna
2. Opinia końcowa merytoryczno-dydaktyczna
3. Opinia językowa
4. Opinia końcowa językowa
5. Instrukcja dla rzeczoznawcy językowego
6. Oświadczenie
7. Ustalenia dwustronnych komisji podręcznikowych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o korzystanie przy przygotowywaniu każdej opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika do kształcenia ogólnego ze wzoru opinii zamieszczonego na stronie internetowej MEN, właściwego do prowadzonego postępowania.

Idź do góry
Rok s