22 października 2013

Rusza kolejna edycja konkursu „Mam 6 lat”

W III edycji przewidziano trzy kategorie konkursowe:

I. KATEGORIA Rada Rodziców Przedszkola

Rada Rodziców przedszkola
Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły – jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne i przyjazne – możliwe formy literackie lub multimedialne

II. KATEGORIA Rada Rodziców Szkoły

Rada Rodziców szkoły
Sześciolatek w przyjaznej szkole – jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do I klasy z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia; możliwe formy literackie lub multimedialne

III. KATEGORIA Uczeń

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, we współpracy z rodzicami

Mam 6 lat i jestem aktywny – praca prezentująca umiejętności jakie sześciolatek zdobył w I klasie z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia; możliwe formy: multimedialne lub plastyczne lub forma literacka (krótki list, prosty tekst, wiersz)

Prace oceniane będą w dwóch etapach – regionalnym i krajowym. Najlepsze prace na poziomie regionalnym wybiorą Kuratorzy Oświaty, a na poziomie krajowym kapituła powołana przez Ministra Edukacji Narodowej. W ramach konkursu Minister Edukacji Narodowej przyzna też wyróżnienia „Samorząd na 6″ tym samorządom, które prowadzą na swoim terenie szkoły z największym odsetkiem sześciolatków rozpoczynających we wrześniu 2013 r. naukę w pierwszej klasie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać pracę konkursową oraz arkusz zgłoszeniowy w terminie do 21 lutego 2014 r. na adres właściwego Kuratorium Oświaty. Ocena prac na poziomie ogólnopolskim zakończy się 30 kwietnia 2014 r.

Regulamin III edycji konkursu

Arkusz zgłoszeniowy III edycji konkursu – informacja o tym, gdzie należy wysłać arkusz wraz z pracą konkursową znajduje się na stronie właściwego Kuratorium Oświaty.

Terminarz III edycji konkursu „Mam 6 lat”:

  • 22 października 2013 r. – otwarcie konkursu na poziomie regionalnym.
  • do 21 lutego 2014 r. – termin końcowy wpływania prac na poziomie regionalnym.
  • do 14 marca 2014 r. – ocena prac na poziomie regionalnym oraz wyłonienie laureatów etapu regionalnego podczas Wojewódzkich Gal Konkursu.
  • do 30 kwietnia 2014 r. –  wybór najlepszych prac na poziomie ogólnopolskim.
  • maj 2014 r. – uroczysta Ogólnopolska Gala Konkursu (Warszawa).

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy w module skierowanym do uczniów „Mam 6 lat i jestem aktywny” może wystartować cała klasa?
Tak. W konkursie może wziąć udział cała klasa. Wówczas nauczyciel staje się reprezentantem grupy. Nauczyciel zobowiązany jest porozmawiać z rodzicami dzieci na temat ich udziału w konkursie.

2. Czy każde dziecko musi przygotować własną pracę, rysunek, list lub prezentację, czy może to być wspólna praca całej klasy?
Praca może być wspólna – wykonana przez całą klasę.  Wówczas cała klasa jest traktowana jako jeden uczestnik. W sytuacji, kiedy do konkursu zgłosi się więcej klas, zostanie dla nich stworzona jedna, odrębna kategoria konkursowa.

3. Czy oprócz wspólnej pracy przygotowanej przez całą klasę dziecko może przygotować własną i zgłosić ją do konkursu oddzielnie?
Tak. Zachęcamy do tworzenia prac indywidualnych.

4. Czy zgłoszenie dziecka lub klasy musi wysłać rodzic, czy może zrobić to wychowawca?
Zgłoszenia klasy lub uczniów do konkursu może dokonać wychowawca. Wówczas wychowawca staje się reprezentantem grupy. Obowiązkiem nauczyciela jest porozmawiać z rodzicami dzieci na temat ich udziału w konkursie.

5. Czy dzieci ze starszych klas, które poszły do szkoły jako sześciolatki, też mogą wziąć udział w konkursie?
Udział w konkursie mogą wziąć dzieci 6-, 7- i 8-letnie, które poszły do szkoły w wieku 6 lat.

6. Czy szkołę trzeba wcześniej zgłosić do uczestnictwa w konkursie, a dopiero potem wysłać pracę konkursową?
Nie, jako zgłoszenie traktowane jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszenia.

7. Dokąd wysłać zgłoszenie?
Zgłoszenie należy wysłać na adres właściwego dla danego województwa Kuratorium Oświaty.

Idź do góry
Rok s