3 grudnia 2013

Informacja MEN dotycząca wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (na podstawie art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 827), Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje:
Idź do góry
Rok szkoły zawodowców