Olimpiady

2 lipca 2015

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2015/2016

Planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2015/2016: Olimpiady przedmiotowe Olimpiady przedmiotowe dla gimnazjum Olimpiady zawodowe Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych Wykazy olimpiad: Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2015/2016 Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje […]

25 września 2014

Olimpiady dla gimnazjalistów – rozporządzenie podpisane

tablica MEN

Umożliwienie organizowania olimpiad dla gimnazjalistów – to główny cel podpisanego wczoraj przez minister edukacji narodowej rozporządzenia zmieniającego w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wprowadza m.in. następujące zmiany: •    umożliwia organizowania olimpiad dla uczniów gimnazjów; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z […]

30 sierpnia 2013

Zadania Publiczne

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 7 marca 2013 r. otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego na organizację i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015,2015/2016. Wyniki konkursu wraz z realizatorami poszczególnych olimpiad ogłoszone zostaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.men.gov.pl. Informacje o terminach i procedurze uczestnictwa w olimpiadach uczniowie uzyskają odwiedzając ww. stronę […]

5 sierpnia 2013

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2014/2015

Planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2014/2015 (na podstawie informacji uzyskanych ze sprawozdań ): Olimpiady przedmiotowe Olimpiady zawodowe Olimpiady interdyscyplinarne Zestawienie uczestników (zwycięzców, laureatów, finalistów i wyróżnionych) w międzynarodowych olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014 (na podstawie sprawozdań organizatorów olimpiad ogólnopolskich) Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w […]

Idź do góry