Olimpiady

2 lipca 2015

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2015/2016

Planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2015/2016: Olimpiady przedmiotowe Olimpiady przedmiotowe dla gimnazjum Olimpiady zawodowe Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych Wykazy olimpiad: Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2015/2016 Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje […]

25 września 2014

Olimpiady dla gimnazjalistów – rozporządzenie podpisane

Umożliwienie organizowania olimpiad dla gimnazjalistów – to główny cel podpisanego wczoraj przez minister edukacji narodowej rozporządzenia zmieniającego w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wprowadza m.in. następujące zmiany: umożliwia organizowania olimpiad dla uczniów gimnazjów; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia […]

Idź do góry