Podstawa programowa

30 stycznia 2018

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana

Gmach MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała dziś, 30 stycznia br. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej: 4-letniego liceum ogólnokształcącego; 5-letniego technikum; 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, […]

18 lipca 2017

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – projekt w konsultacjach

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

W poniedziałek, 17 lipca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5–letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia. Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 28 lipca br., natomiast konsultacje społeczne do 18 sierpnia. Prace nad nową podstawą […]

13 czerwca 2017

Podstawa programowa – materiały dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, zakończyliśmy pierwszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym, w tym − podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół − są gotowe. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami […]

28 kwietnia 2017

Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – prekonsultacje

Gmach MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło w piątek 28 kwietnia przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych.

14 lutego 2017

Nowa podstawa programowa podpisana

Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach zakończony. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 14 lutego br. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Link do podpisanego rozporządzenia  Podpisane dziś rozporządzenie obejmuje podstawę programową: • wychowania przedszkolnego; • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej; • kształcenia ogólnego dla szkoły […]

30 grudnia 2016

Nowa podstawa programowa – rozpoczęcie konsultacji społecznych

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej. Zapraszamy do nadsyłania opinii. Uwzględniając określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe harmonogram przekształceń poszczególnych typów szkół oraz skorelowany z nim harmonogram wdrażania zmian programowych w […]

15 kwietnia 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dzisiaj do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych zostały skierowane dwa projekty rozporządzeń wprowadzające do podstawy programowej zmiany w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

29 lutego 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje – dodatkowe informacje.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami odnośnie konsultacji projektu podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego przekazujemy dodatkowe informacje. Projekt jest odpowiedzią na liczne pytania, szczególnie ze strony rodziców i nauczycieli. Chcemy, aby jeszcze przed skierowaniem rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, wszyscy zainteresowani mieli możliwość przekazania nam swoich uwag. Dziękujemy za dotychczasowe […]

23 lutego 2016

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej. Zakres zmian dotyczy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Wymagania te będą stanowiły integralną część podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Natomiast zmieniona podstawa […]

Idź do góry