Podstawa programowa

15 kwietnia 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dzisiaj do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych zostały skierowane dwa projekty rozporządzeń wprowadzające do podstawy programowej zmiany w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

29 lutego 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje – dodatkowe informacje.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami odnośnie konsultacji projektu podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego przekazujemy dodatkowe informacje. Projekt jest odpowiedzią na liczne pytania, szczególnie ze strony rodziców i nauczycieli. Chcemy, aby jeszcze przed skierowaniem rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, wszyscy zainteresowani mieli możliwość przekazania nam swoich uwag. Dziękujemy za dotychczasowe […]

23 lutego 2016

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej. Zakres zmian dotyczy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Wymagania te będą stanowiły integralną część podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Natomiast zmieniona podstawa […]

18 sierpnia 2014

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803)

Nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wprowadza zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny, klasy I – III szkoły podstawowej) Treść rozporządzenia Załącznik 1 Załącznik 2 Uzasadnienie z OSR

24 września 2012

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

Rozporządzenie to różni się od rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego jedynie wskazaniem w podstawie programowej przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym wątku tematycznego Ojczysty Panteon i ojczyste spory jako obowiązkowego.   Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego […]

Idź do góry