Aktualności

Nauczycielka i uczennica

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej – zapowiedź konferencji wojewódzkich

Kuratorzy Oświaty na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej organizują konferencje dotyczące upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia…

Wideo

Ikona filmu youtube

Konferencja: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Idź do góry