Podstawa programowa

15 kwietnia 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dzisiaj do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych zostały skierowane dwa projekty rozporządzeń wprowadzające do podstawy programowej zmiany w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

29 lutego 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje – dodatkowe informacje.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami odnośnie konsultacji projektu podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego przekazujemy dodatkowe informacje. Projekt jest odpowiedzią na liczne pytania, szczególnie ze strony rodziców i nauczycieli. Chcemy, aby jeszcze przed skierowaniem rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, wszyscy zainteresowani mieli możliwość przekazania nam swoich uwag. Dziękujemy za dotychczasowe […]

26 lutego 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje.

Tabliczka Ministerstwa Edukacji Narodowej

Jeszcze przed skierowaniem rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych prezentujemy projekt zmian podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Załącznik nr 1 – Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego Data: 2016-02-26, rozmiar: 38 kB Załącznik nr 2 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych Data: 2016-02-26, […]

23 lutego 2016

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej. Zakres zmian dotyczy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Wymagania te będą stanowiły integralną część podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Natomiast zmieniona podstawa […]

18 sierpnia 2014

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803)

Nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wprowadza zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny, klasy I – III szkoły podstawowej)Treść rozporządzeniaZałącznik 1Załącznik 2Uzasadnienie z OSR

25 lutego 2011

Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Przedstawiamy poszczególne części ośmiotomowej publikacji poświęconej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Każdy tom poświęcony jest odrębnej grupie zajęć. Zawiera wszystkie fragmenty podstawy programowej dotyczące tych zajęć oraz komentarze ekspertów, pozwalające lepiej zrozumieć intencje twórców podstawy.Uwaga! W związku ze zmianami rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz […]

24 lutego 2011

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne powstały w ramach zadania „Przeszkolenie wojewódzkich ekspertów przedmiotowych” projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Prezentują one tematykę związaną z wdrożeniem treści nowej podstawy programowej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Język polski Języki obce Edukacja historyczna […]

24 lutego 2011

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

Rozporządzenie to różni się od rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego jedynie wskazaniem w podstawie programowej przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym wątku tematycznego Ojczysty Panteon i ojczyste spory jako obowiązkowego.   Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego […]

Idź do góry