Podstawa programowa

18 sierpnia 2014

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803)

Nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wprowadza zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny, klasy I – III szkoły podstawowej)Treść rozporządzeniaZałącznik 1Załącznik 2Uzasadnienie z OSR

25 lutego 2011

Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Przedstawiamy poszczególne części ośmiotomowej publikacji poświęconej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Każdy tom poświęcony jest odrębnej grupie zajęć. Zawiera wszystkie fragmenty podstawy programowej dotyczące tych zajęć oraz komentarze ekspertów, pozwalające lepiej zrozumieć intencje twórców podstawy.Uwaga! W związku ze zmianami rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz […]

24 lutego 2011

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne powstały w ramach zadania „Przeszkolenie wojewódzkich ekspertów przedmiotowych” projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Prezentują one tematykę związaną z wdrożeniem treści nowej podstawy programowej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Język polski Języki obce Edukacja historyczna […]

24 lutego 2011

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

Rozporządzenie to różni się od rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego jedynie wskazaniem w podstawie programowej przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym wątku tematycznego Ojczysty Panteon i ojczyste spory jako obowiązkowego.   Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego […]

Idź do góry