9 stycznia 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – chemia

EGZAMINATORZY:

 1. Robert Krzysztof Zakrzewski
  Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk chemicznych
  Rekomendacje: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

EKSPERCI:

 1. Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk
  Tytuł naukowy: doktor nauk chemicznych
  Rekomendacje: KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY CHEMICZNEJ
 2. Robert Krzysztof Zakrzewski
  Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk chemicznych
  Rekomendacje: UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ CHEMII
Idź do góry