9 stycznia 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – chemia

EGZAMINATORZY:

 1. Robert Krzysztof Zakrzewski
  Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk chemicznych
  Rekomendacje: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI
 2. Michał Jerzy Kobyłka
  Tytuł naukowy: doktor nauk chemicznych
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
 3. Grażyna Barbara Świderska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 4. Elżbieta Maria Kubiak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

EKSPERCI:

 1. Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk
  Tytuł naukowy: doktor nauk chemicznych
  Rekomendacje: KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY CHEMICZNEJ
 2. Robert Krzysztof Zakrzewski
  Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk chemicznych
  Rekomendacje: UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ CHEMII
 3. Michał Jerzy Kobyłka
  Tytuł naukowy: doktor nauk chemicznych
  Rekomendacje: Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
 4. Maria Korabik
  Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk chemicznych
  Rekomendacje: Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
 5. Michał  Andrzej Płotek
  Tytuł naukowy: doktor nauk chemicznych
  Rekomendacje: Uniwersytet  Jagielloński Wydział Chemii
 6.  Karol  Kamil Dudek
  Tytuł naukowy: doktor nauk chemicznych
  Rekomendacje: Uniwersytet  Jagielloński Wydział Chemii
 7. Julia  Anna Kłak
  Tytuł naukowy: Doktor nauk chemicznych
  Rekomendacje: Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
Idź do góry