12 stycznia 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – geografia

EGZAMINATORZY:

 1. Krzysztof Zieliński
  Rekomendacje: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI
 2. Janusz Świętoń
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 3. Janusz Stasiak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 4. Bożena Dobosik
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 5. Zbigniew  Stanisław Zygora
  Rekomendacja: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
 6. Dorota Małgorzata Krawczyk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 7. Sylwester Stanicki
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 8. Paweł Bareja
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Idź do góry