19 czerwca 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – historia sztuki

EGZAMINATOR:

 1. Beata Lewińska
  Tytuł naukowy: Doktor
  Rekomendacja: Okręgowa Komisja egzaminacyjna w Warszawie

EKSPERCI:

 1. Katarzyna Teresa Chrudzimska-Uhera
  Tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk humanistycznych – historia sztuki
  Rekomendacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 2. Beata Lewińska
  Tytuł naukowy: Doktor
  Rekomendacja: Okręgowa Komisja egzaminacyjna w Warszawie
Idź do góry