12 stycznia 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – wiedza o społeczeństwie

EGZAMINATORZY:

 1. Jerzy Wójcicki
  Rekomendacje: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU
 2. Dorota Jasik
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 3. Katarzyna Maria Chabior-Mundała
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 4. Joanna Aleksandra Ostrowska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 5. Andrzej Górniak
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 6. Anita Barbara Woźnica
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 7. Katarzyna Anna Lipska
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w  Łomży
 8. Wykreślony

 

EKSPERCI

 1. Małgorzata Dajnowicz
  Tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk humanistycznych
  Rekomendacje: Uniwersytet w Białymstoku
Idź do góry