31 stycznia 2018

Dane do wyliczenia wskaźnika zwiększającego – art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zgodnie z art. 25 ust. 1, 2 i 4 do wyliczenia dotacji dla szkół publicznych kwotę subwencji powiększa się wskaźnikiem zwiększającym.

W załączeniu prezentujemy dane (symbol ze wzoru: St-1) dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego do wyliczenia wskaźnika zwiększającego,  o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2:

  • dotyczące wysokości subwencji na 2016 r. stosowanej do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji,
  • dotyczące wysokości subwencji na 2017 r. stosowanej od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji.

Wskaźnik zwiększający jest liczony odrębnie dla każdego typu szkoły (w przypadku szkół podstawowych w gminach miejsko-wiejskich stosowany jest dodatkowe rozróżnienie na położenie szkoły na wsi i mieście do 5 tys. mieszkańców oraz na miasta powyżej 5 tys. mieszkańców), oraz odrębnie dla szkół specjalnych i szkół nie będących szkołami specjalnymi (ogólnodostępne). Plik został tak skonstruowany, że wszystkie te kategorie znajdują się w odrębnych arkuszach pliku. W każdym arkuszu został opisany przypadek, którego arkusz dotyczy, w komórkach B2 – B3 opisane zostały dane: typ szkoły, specyfika (szkoła specjalna i szkoła ogólnodostępna, tj. niebędąca szkołą specjalną), oraz dodatkowa informacja o położeniu szkoły podstawowej w gminach miejsko-wiejskich.

Wskaźnik zwiększający
Data: 2018-02-23, rozmiar: 518 KB
Idź do góry