15 stycznia 2016

Część oświatowa subwencji ogólnej – weryfikacja zadań rzeczowych. Przedłużenie terminu

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 grudnia 2015 r. nr DWST-WSST.356.2889.2015.CKW w sprawie weryfikacji danych niezbędnych do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 uprzejmie informujemy, że termin odsyłania podpisanych oświadczeń bądź skorygowanych wykazów został przedłużony do dnia 20 stycznia br.

Idź do góry