11 stycznia 2016

Informacja o wysokości środków naliczonych w planowanej na rok 2016 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

W związku z  art. 13 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 16 grudnia 2015 r.  Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje w załączeniu informacje o wysokości środków naliczonych w planowanej na rok 2016 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej,  przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z przywołanym przepisem, na realizację powyższego zadania  JST przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.  Załączone  kwoty  mogą ulec zmianie po ustaleniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.  Tabela dotycząca kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2016 zostanie przekazana z materiałami dotyczącymi ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.

Idź do góry