14 czerwca 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 9 czerwca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 9 czerwca br.

 

Minister Edukacji Narodowej, pismami z dnia 13 czerwca br. nr DWST-WSST.356.2833.1.2017.MS (dotyczy kryterium II) i DWST-WSST.356.2833.2.2017.MS (dotyczy kryterium IVd), wystąpił z wnioskami do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

 

W przypadku dofinansowania doposażenia pomieszczeń do nauki (kryterium IVd) przyjęto maksymalną kwotę dofinansowania 10.000 zł na jedno pomieszczenie.

 

Lista JST

Idź do góry