17 sierpnia 2017

„Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością” – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.:

Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt.:

Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”, Konkurs nr DE-WZP-263.1.5.2017. Nabór ofert trwa do 8 września 2017 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://formularz.men.gov.pl/

Idź do góry