18 września 2017

Unieważnienie konkursu „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

Na podstawie art. 18a pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) unieważnia się otwarty konkurs ofert na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”.

Komunikat o unieważnieniu konkursu umieszczono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne.

Idź do góry