14 maja 2018

Agendy spotkań Rady ds. Informatyzacji Edukacji 2018

17.05.2018 r

  1. Informacja nt. bieżących działań MEN dotyczących cyfryzacji edukacji – Dyr. Rafał Lew-Starowicz.
  2. Dyskusja i uwagi członków Rady nt. „Zapewnienia dostępu do e-materiałów opracowanych w ramach projektów prowadzonych przez MEN i jednostki podległe” – Naczelnik Tomasz Kulasa (wprowadzenie)
  3. Informacja nt. koncepcji realizacji projektu w ramach konkursu w Działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” POPC – Dr Anna B. Kwiatkowska, Zdzisław Nowakowski, Prof. Maciej M. Sysło.
  4. Informacja nt. projektu pozakonkursowego POWER pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” wraz z propozycją doskonalenia nauczycieli informatyki – Prof. Maciej M.Sysło
  5. Sprawy różne.
Idź do góry