20 lipca 2015

Konsultacje Rady ds. Informatyzacji Edukacji autorskiego projektu zmian w podstawie programowej przedmiotów informatycznych.

Widok edytora wraz kodem javascript

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Rada ds. Informatyzacji Edukacji – organ pomocniczy Ministra Edukacji Narodowej, ogłasza otwarte konsultacje przygotowanego przez nią Projektu zmian w podstawie programowej zajęć komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Głównym celem projektowanych zmian jest wprowadzenie powszechnego nauczania programowania, które staje się kompetencją kluczową XXI wieku, do edukacji formalnej już od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do klasy maturalnej.

Konsultacje stanowią finalny etap prac w ramach Rady ds. Informatyzacji Edukacji przed przedłożeniem projektu zmian w podstawie programowej do decyzji Ministra.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematem do zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do projektu zmian w podstawie programowej na adres poczty elektronicznej: podstawa.informatyka@men.gov.pl

Wnioski, uwagi i propozycje można zgłaszać do 31 października 2015 r.

Po zakończeniu konsultacji Rada ds. Informatyzacji Edukacji przedstawi raport z ich przeprowadzenia oraz finalną wersję Projektu zmian w podstawie programowej zajęć komputerowych i informatyki.

Idź do góry