26 stycznia 2012

Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji

O radzie

25 stycznia 2012 r. na podstawie Zarządzenia Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej  została powołana Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Madeya. Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. Głównym zadaniem Rady jest wspieranie ministra w przygotowaniu i realizacji wieloletniego programu rządowego wdrażania technologii cyfrowych w edukacji oraz doradzanie we wszystkich innych sprawach związanych z problematyką  nowoczesnych technologii w edukacji.

W liczącej 17 osób Radzie są wybitni przedstawiciele świata akademickiego, wyróżniający się dyrektorzy szkół i nauczyciele stosujący technologie informacyjno-komunikacyjne w swojej pracy w szkole oraz przedstawiciele administracji samorządowej odpowiedzialni za rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Rada będzie pracować na posiedzeniach plenarnych oraz w zespołach roboczych. Posiedzenia plenarne będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 16 lutego 2012 r. Między spotkaniami Rada będzie pracować z wykorzystaniem narzędzi TIK do komunikacji i konsultacji.

Skład rady

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Madey;

Wiceprzewodniczący: mgr Anna Beata Kwiatkowska;

Sekretarz: mgr inź. Zdzisław Nowakowski;

Członkowie:

 1. mgr Dariusz Andrzejewski,
 2. prof. dr hab. Wojciech Cellary,
 3. prof. dr hab. Krzysztof Diks,
 4. dr hab. Stanisław Dylak,
 5. dr hab. Micha/ Federowicz,
 6. dr inź. Zbigniew Ledóchowski,
 7. dr hab. inź. Janusz Morbitzer,
 8. mgr Paweł Nowak,
 9. mgr inż. Małgorzata Rostkowska,
 10. prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki,
 11. mgr Dariusz Stachecki,
 12. prof. dr hab. Maciej M. Sysło,
 13. mgr Lesław Tomczak,
 14. mgr Anna Trawka,
Idź do góry