16 stycznia 2014

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

24 grudnia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Tekst rozporządzenia
Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę

Idź do góry