13 stycznia 2014

Edukacja i uczenie się w innych dokumentach strategicznych Rady Ministrów

Poniżej znajdują się linki do stron internetowych z tekstami poszczególnych strategii:

1.      Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo

2.      Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

3.       Strategie zintegrowane:

Dokumentem Rady Ministrów, w którym zawarte są działania na rzecz edukacji jest także Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020”. Dokument ten jest aktualizowany corocznie i znajduje się pod następującym adresem:

Krajowy Program Reform 2013/2014

Idź do góry