26 sierpnia 2015

Nadanie tytułów honorowych profesora oświaty w 2015 r.

Tytuł honorowy profesora oświaty wręcza Minister Edukacji Narodowej. Wnioski o nadanie tytułu składają organy sprawujące nadzór pedagogiczny do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Kapituła dokonuje oceny merytorycznej wniosków.

W 2015 r. Kapituła wybrała następujących kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty:

 1. Edward Dec – Nauczyciel wychowania fizycznego, Zespół Szkół Nr 2 w Suwałkach.
 2. Grzegorz Depczyński – Nauczyciel fizyki, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krośnie.
 3. Jacek Dymel – Nauczyciel matematyki, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
 4. Maksymilian Wacław Janik – Nauczyciel gry na akordeonie, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie.
 5. Maria Jarzyńska – Nauczyciel fizyki, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.
 6. Renata Jonakowska-Olszowska – Nauczyciel śpiewu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.
 7. Elzbieta Kawecka – Nauczyciel fizyki z astronomią, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
 8. Teresa Kołogrecka-Bajek – Nauczyciel chemii, II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie.
 9. Włodzimierz Kuśmierczuk – Nauczyciel chemii, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
 10. Regina Lewkowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 82 w Warszawie.
 11. Grzegorz Lorek – Nauczyciel biologii, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lesznie.
 12. Danuta Paszkowska – Nauczyciel języka polskiego, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu.
 13. Małgorzata Pietrzycka – Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku.
 14. Hanna Regina Rudomska – Nauczyciel w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy.
 15. Wojciech Szczepański – Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku.
 16. Jacek Tyc – Wychowawca w internacie, nauczyciel języka niemieckiego, Zakład Poprawczy w Jerzmanicach-Zdroju.
 17. Grażyna Wąsowicz – Nauczyciel języka francuskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu.
 18. Robert Wróbel – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu.
 19. Zdzisław Ziółkowski – Nauczyciel wychowania fizycznego, Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.
 20. Bogusława Żak – Nauczyciel języka łacińskiego, języka greckiego, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu.

Uroczyste nadanie tytułów honorowych profesora oświaty, wzorem lat ubiegłych, jest planowane podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Idź do góry