26 sierpnia 2015

Skład Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Obecny skład Kapituły, powołany zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Nr 24 z dnia 12 czerwca 2015 r.

Przewodniczący Kapituły:

 • Pan Karol Semik

Wiceprzewodniczący Kapituły:

 • Pan prof. Jacek Piotrowski

Członkowie Kapituły:

 • Pani Barbara Antczak
 • Pan Eugeniusz Buda
 • Pan prof. Janusz Gęsicki
 • Pani Marzena Kędra
 • Pani Agata Kuźmiek
 • Pan prof. Robert Kwaśnica
 • Pan Zygmunt Puchalski
 • Pan Artur Matejuk
 • Pani prof. Maria Mendel
 • Pani Teresa Misiuk
 • Pani Danuta Stępień
 • Pan Krzysztof Warchoł
 • Pan prof. Władysław Wieczorek
 • Pani Grażyna Złocka-Korzeniewska
Idź do góry