Celem konsultacji publicznych jest uzyskanie informacji, opinii, uwag i wniosków, które pozwolą na podjęcie optymalnych decyzji.

Konsultacje publiczne pozwalają na właściwe rozpoznanie potrzeb i interesów poszczególnych grup społecznych, przeanalizowanie problemu z różnych perspektyw, zaangażowanie obywateli w proces podejmowania decyzji, minimalizowanie ryzyka konfliktów i podjęcia niewłaściwych decyzji.

Wytyczne prowadzenia konsultacji społecznych w MEN
Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Nazwa Status Początek Koniec
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Trwa 2016-12-30 00:00 2017-01-30 00:00
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Trwa 2016-12-23 00:01 2017-01-23 23:59
Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur Zakończone 2016-12-06 08:00 2017-01-07 00:00
Projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela Zakończone 2016-11-10 00:00 2016-12-10 00:00
Projekt rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej Zakończone 2016-11-10 00:00 2016-12-10 00:00
Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Zakończone 2016-11-17 00:00 2016-12-07 00:00
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. Zakończone 2016-11-14 00:00 2016-12-07 00:00
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego Zakończone 2016-11-08 12:00 2016-11-29 00:00
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 Zakończone 2016-11-04 12:00 2016-12-05 00:00
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych Zakończone 2016-10-24 00:00 2016-11-22 00:00
Idź do góry