Celem konsultacji publicznych jest uzyskanie informacji, opinii, uwag i wniosków, które pozwolą na podjęcie optymalnych decyzji.

Konsultacje publiczne pozwalają na właściwe rozpoznanie potrzeb i interesów poszczególnych grup społecznych, przeanalizowanie problemu z różnych perspektyw, zaangażowanie obywateli w proces podejmowania decyzji, minimalizowanie ryzyka konfliktów i podjęcia niewłaściwych decyzji.

Wytyczne prowadzenia konsultacji społecznych w MEN
Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Nazwa Status Początek Koniec
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży Zakończone 2016-01-15 2016-02-15
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zakończone 2016-01-15 2016-02-15
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw Zakończone 2016-01-08 2016-02-08
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 Zakończone 2015-10-27 2015-12-01
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego Zakończone 2015-09-21 2015-10-12
Podstawa programowa kształcenia informatycznego – projekt autorstwa Rady ds. Informatyzacji Edukacji – organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej. Propozycja zmian w obowiązującej podstawie programowej Zakończone 2015-07-20 2015-10-31
Idź do góry