Początek : 2017-01-26 00:00 | Koniec: 2017-02-28 00:00 | Status: Zakończone

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

1. Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom?

Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

2. W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Zgłoszenie uwag pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

3. Czego dotyczy konsultowany dokument?

Projekt dotyczy wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

4. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Edyta Bakierzyńska, starszy specjalista w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

Idź do góry