Skargi i wnioski

3 sierpnia 2013

Informacja o przyjęciach skarg i wniosków

Informujemy, że z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej skargi i wnioski przyjmuje Biuro Organizacyjne. Ministerstwo załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi nienależące do kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej podlegają przekazaniu do właściwych organów, co może wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie […]

Idź do góry