Koordynatorzy KO ds. kształcenia zawodowego

Jednym z podstawowych założeń polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie szkolnictwa zawodowego jest aktywne włączenie się pracodawców w proces kształcenia uczniów.

W związku z powyższym w każdym województwie Kuratorzy Oświaty powołali Koordynatorów ds. kształcenia zawodowego, którzy zajmują się m.in. wspieraniem szkół w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami oraz pracodawców w nawiązaniu współpracy ze szkołami, a także promocją działań związanych z rozwojem doradztwa zawodowego w systemie oświaty.

Wykaz – Koordynatorzy KO

Idź do góry