23 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

13 grudnia 2016 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 21 grudnia 2016 r. i weszło w życie 22 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie tak jak dotychczas, określa zawody w jakich może być prowadzone kształcenie w systemie oświaty, typy szkół w jakich można kształcić, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Nowością jest natomiast wprowadzenie do rozporządzenia informacji o poziomach kwalifikacji pełnych i cząstkowych Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Czytaj rozporządzenie

Idź do góry