30 września 2014

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Zmiany wdrażane  w systemie kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. wprowadziły możliwość oddzielnego potwierdzania przez ucznia każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji i uzyskania przez niego świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację.

System zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie obejmuje również słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby, które potwierdzają kwalifikacje w zawodzie w trybie eksternistycznym. Po zdaniu egzaminu osoba dorosła również otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz uzyskanie odpowiedniego poziomu wykształcenia jest warunkiem otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz suplementu do dyplomu.

Szczegółowe informacje, dotyczące “nowego” egzaminu zawodowego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Idź do góry