13 czerwca 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Iluzoryczne wsparcie dla uczniów”, opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej, autorstwa Artura Radwana, 13 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informuję, że podtrzymujemy nasze deklaracje. Zobowiązanie MEN dotyczące stanowisk z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej szkole dotyczy 1 września 2019 r. Obecnie trwają prace mające na celu przejściowe usprawnienie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia. Docelowo konkretne rozwiązania zostaną wprowadzone do Ustawy o wsparciu dziecka i ucznia. Nad ostatecznymi rozwiązaniami pracuje zespół ekspertów ds. wypracowania modelu kształcenia uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powołany przez ministra 13 października 2017 r.

Już w lipcu br. MEN, w ramach programu reform strukturalnych Komisji Europejskiej, rozpoczyna współpracę z Europejską Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w celu skorzystania z doświadczeń międzynarodowych i utwierdzenia się, że  przygotowywane zmiany mają właściwy kierunek. Po latach zaniedbań, uporządkowanie rozwiązań, wymaga czasu.

Upubliczniony do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz przez specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o którym mowa w artykule, służy uporządkowaniu tego obszaru. W projekcie mowa jest o zadaniach specjalistów w ramach tzw. „pensum”.

Zachęcamy dyrektorów poradni i szkół do wnikliwego zapoznania się z projektem rozporządzenia, w którym jest mowa o tym, że będą oni mogli zorganizować więcej godzin niż dotychczas na bezpośrednią pracę z uczniami. Oznacza to, że już od 1 września 2018 r. takie rozwiązanie powinno usprawnić dostępność do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Idź do góry