21 maja 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, opublikowanego w dzienniku Fakt, autorstwa MJ, 21 maja 2018 r.

Uprzejmie informuję, że w opublikowanym dziś artykule pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, zawarte są informacje dotyczące nauczania indywidualnego w szkołach, które wprowadzają rodziców w błąd.

Cyt. „(…) Tyle, że we wrześniu wchodzi zarządzenie MEN, zgodnie z nim indywidualne nauczanie będzie możliwe tylko w domu”.

Informuję, że to rozwiązanie prawne reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, a nie zarządzenie. Ponadto przepisy te obowiązują już w obecnym roku szkolnym (rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2017 r.).

Istotą jest to, że uczeń, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole. Uczeń niepełnosprawny ma być w szkole ze swoimi rówieśnikami, a nie w domu. Szkoła ma dostosować formy zajęć do potrzeb ucznia.

Nauczanie indywidualne jest przewidziane dla uczniów chorych, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia chodzenie do szkoły. Wtedy uczeń ma zajęcia w domu. Jeżeli jednak jego stan zdrowia ulegnie poprawie, na podstawie zaświadczenia lekarskiego i woli rodziców, uczeń wraca na zajęcia edukacyjne do szkoły.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Idź do góry