17 października 2017

20 października – Dzień Krajobrazu

Tatry, fot. Piotr GAJEWSKITatry, fot. Piotr GAJEWSKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca szkoły do aktywnego włączania się w obchody Dnia Krajobrazu i zorganizowania spacerów krajobrazowych. Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października br. po raz drugi będzie obchodzony w Polsce jako święto krajobrazu.

Przedsięwzięcie ma celu uświadomienie, jak ważną rolę w życiu człowieka spełnia otaczająca go przestrzeń zarówno w sensie przyrodniczym, gospodarczym, społecznym, jak i kulturowym. Kształtowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat uczy dzieci i młodzież odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i najbliższe otoczenie.

Odchody Dnia Krajobrazu będą przebiegały pod hasłem Nauka o krajobrazie. Tegoroczna tematyka przewodnia ma zwrócić uwagę na rozwój badań naukowych nad krajobrazem i rozpowszechnianie ich wyników wśród społeczeństwa i organów decyzyjnych.

W ramach Dnia Krajobrazu są organizowane Ogólnopolskie spacery krajobrazowe z przewodnikiem, które odbywają się zarówno na obszarach przyrodniczych, jak i kulturowych (miasta, wsie, obszary zabytkowe). Celem spacerów jest przybliżenie wiedzy na temat otaczającej człowieka przestrzeni oraz procesów, które decydują o jej kształcie.

Więcej informacji na stronie https://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu

Idź do góry