5 września 2018

25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce – konkursy MSZ dla szkół

Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje konkursy dla szkół upamiętniające 25. rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Głównym celem konkursów jest upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konkursy służą również zwiększaniu znaczenia edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka w szkołach oraz podniesieniu świadomości prawnej i rozwojowi kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów i nauczycieli.

Konkursy są organizowane w 3 kategoriach wiekowych:

  • dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej – konkurs plastyczny,
  • dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej – konkurs na plakat edukacyjny,
  • dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – konkurs na esej.

Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są na stronie MSZ.

 

Idź do góry