29 września 2017

Rada Dzieci i Młodzieży – II kadencja

1 października br. odbędzie się pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Kadencja Rady potrwa do 30 września 2018 r. Zarządzenie w tej sprawie podpisała dziś, 28 września br., minister Anna Zalewska.

Do zadań Rady należy przedstawianie opinii w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, szczególnie dotyczących planowanych zmian. Rada przyjmuje stanowiska i opinie w drodze konsensusu na posiedzeniach i w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

W skład Rady wchodzi 16 członków – po jednym z każdego województwa – oraz ich zastępcy, którzy uczestniczą w obradach w przypadku nieobecności członka z danego województwa. Pracami Rady kieruje  Przewodniczący.

Posiedzenia Rady zwołuje Minister Edukacji Narodowej. Mogą w nich uczestniczyć także osoby zaproszone przez Ministra, które nie wchodzą w skład Rady.

Poniżej przedstawiamy nowy skład Rady w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.:

1) województwo dolnośląskie

Małgorzata Kuśmierczyk – członek Rady,

Kornel Kowalski – zastępca członka Rady,

2) województwo kujawsko-pomorskie

Paweł Januchowski – członek Rady,

Mateusz Wróblewski – zastępca członka Rady,

3) województwo lubelskie

Miłosz Trąbka – członek Rady,

Mieszko Wnuk – zastępca członka Rady,

4) województwo lubuskie

Kacper Depta – członek Rady,

Nadia Oleszczuk – zastępca członka Rady,

5) województwo łódzkie

Szymon Adamiak – członek Rady,

Mateusz Marzec – zastępca członka Rady,

6) województwo małopolskie

Dawid Mik – członek Rady,

Kaja Gagatek – zastępca członka Rady,

7) województwo mazowieckie

Jakub Nowak – członek Rady,

Małgorzata Żuk – zastępca członka Rady,

8) województwo opolskie

Wiktoria Halupczok – członek Rady,

Karolina Gajęcka – zastępca członka Rady;

9) województwo podkarpackie

Mikołaj Samborski – członek Rady,

Zuzanna Szott – zastępca członka Rady,

10) województwo podlaskie

Piotr Wasilewski – członek Rady,

Paulina Putkowska – zastępca członka Rady,

11) województwo pomorskie

Kajetan Wuttkowski – członek Rady,

Liwia Maćkow – zastępca członka Rady,

12) województwo śląskie

Michał Borkowski – członek Rady,

Wiktor Radziejewski – zastępca członka Rady;

13) województwo świętokrzyskie

Edgar Kobos – członek Rady,

Weronika Trzos – zastępca członka Rady,

14) województwo warmińsko-mazurskie

Antonina Steffen – członek Rady,

Piotr Piórkowski – zastępca członka Rady,

15) województwo wielkopolskie

Anna Krzyżaniak – członek Rady,

Szymon Gładych – zastępca członka Rady,

16) województwo zachodniopomorskie

Szymon Górny – członek Rady,

Marianna Pietkiewicz – zastępca członka Rady.

Serdecznie witamy wszystkich nowych członków II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży.

Idź do góry