8 listopada 2017

Ambasador RFN w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Na prośbę strony niemieckiej Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej przyjęła dziś Rolfa Nikela Ambasadora RFN w Polsce.

Wysoko oceniając dotychczasową współpracę z polskim resortem edukacji narodowej Ambasador RFN w Polsce w szczególności poruszył kwestię funkcjonowania Fundacji Krzyżowa i wchodzącego w jej skład Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Obie strony podkreśliły znaczący dorobek Fundacji, dla której szczególne znaczenie miała polsko-niemiecka Msza Pojednania w Krzyżowej w roku 1989. Zgodzono się, że w Krzyżowej tkwi wielki potencjał, który powinien nadal sprzyjać polsko-niemieckiej współpracy, w tym w szczególności spotkaniom młodych Polaków i Niemców.

Minister Anna Zalewska zaprosiła Ambasadora do wspólnego udziału w organizowanej 20 listopada br. w Krzyżowej prezentacji 2 tomu podręcznika pn. „Europa. Nasza historia”, który powstał w ramach polsko-niemieckiego projektu. W wydarzeniu tym, obok Britty Ernst Ministra Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia, weźmie również udział młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy. Młodzi przedstawiciele tych krajów realizują w Krzyżowej projekt wymiany szkolnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry