19 grudnia 2017

Betlejemskie Światło Pokoju w MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyjęła od harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju.

Podczas uroczystości w gmachu MEN, która odbyła się 19 grudnia br. obecni byli pozostali członkowie kierownictwa ministerstwa oraz pracownicy resortu.

Szefowa MEN dziękując harcerzom podkreśliła, że przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju związane jest z chrześcijaństwem, ale także symbolizuje wzajemną przyjaźń i życzliwość między wszystkimi ludźmi.

– Mam nadzieję, że Betlejemskie Światło Pokoju trafi do każdej szkoły i placówki oświatowej – zarówno w kraju, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Dziękujemy harcerzom za ich braterską pomoc i gotowość do czynienia dobra każdego dnia – powiedziała minister Anna Zalewska.

Idea Betlejemskiego Światła Pokoju narodziła się w Austrii, gdzie w 1986 roku w intencji niewidomych dzieci przewieziono płomień z groty betlejemskiej, miejsca narodzin Chrystusa. Dwa lata później austriaccy skauci sami pojechali po Światło do Betlejem. Od tego czasu ten symbol pokoju i jedności trafia do Wiednia co roku, a skauci z różnych krajów roznoszą Światło po Europie.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej każdego roku uczestniczy w tej akcji.

Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów, a jego przekazanie odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Nasz kraj jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry