26 lutego 2018

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – kompleksowe wsparcie uczniów zdolnych

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w poniedziałek, 26 lutego br. wzięła udział w konferencji dotyczącej uruchomienia projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Program ma być wsparciem rozwiązań na rzecz pracy z uzdolnioną informatycznie młodzieżą szkolną.

W spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji uczestniczyli również: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Zagórski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Paweł Chorąży.

Minister Anna Zalewska w swoim wystąpieniu podsumowała dotychczasowe działania MEN wspierające informatyzację szkół i placówek oświatowych. Przypomniała również o szkoleniach dla nauczycieli z zakresu podnoszenia cyfrowych kompetencji, w tym z zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

– Mamy kompleksowe rozwiązania dotyczące cyfryzacji szkół. Od 1 września 2017 roku programowanie jest stałym elementem kształcenia już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zarówno Prawo oświatowe, jak i podstawa programowa przedmiotu informatyka przewidują działania szkół na rzecz kształtowania u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi – wskazała szefowa MEN.

W tym roku szkolnym Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli mają za zadanie przeszkolić nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych. Szkolenia są realizowane przez wszystkie województwa w Polsce i cieszą się dużym zainteresowaniem. Ogółem w ramach priorytetu zaplanowano 1070 szkoleń. Dodatkowo we wszystkich województwach przeprowadzono szkolenia z ochrony danych osobowych w kontekście ochrony danych w sieci oraz z zakresu prawa w internecie z uwzględnieniem praw autorskich i korzystania z wolnego oprogramowania.

Minister Anna Zalewska przypomniała ponadto, że dzięki ustawie o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji rozpoczęto starania o to, aby każda szkoła w Polsce została podłączona do szerokopasmowego internetu. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie możliwe zbudowanie najnowocześniejszej w Europie kompleksowej sieci łączącej wszystkie polskie placówki oświatowe, w których kształcą się dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.

– Działa również program „Aktywna Tablica”, z którego skorzystało blisko 6 tys. szkół. W ubiegłym roku w pilotażu nauki programowania uczestniczyło 1600 szkół – dodała szefowa MEN.

Z kolei wiceminister Marek Zagórski, przedstawiając projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego, powiedział:

– Nasz projekt jest skierowany do uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, a także techników oraz szkół branżowych I i II stopnia. Zakłada powstanie i wspieranie od września 2018 r. do końca 2023 r. (60 miesięcy) w systemie pozalekcyjnym kół algorytmiki oraz programowania na terenie całej Polski – dodał.

Z zajęć kół algorytmiki i programowania skorzysta co najmniej 7 tysięcy uczniów. Natomiast kwalifikacje do prowadzenia zajęć zdobędzie ponad 700 osób, które uzyskają również dostęp do szkoleń uzupełniających, materiałów edukacyjnych oraz zadań testowych i mentoringu. Osoby te będą także otrzymywać granty celowe.

– Centrum Mistrzostwa Informatycznego to tylko jedno z całej palety działań, które pozwolą naszej gospodarce wziąć udział w cyfrowej rewolucji. Z pomocą funduszy unijnych już teraz podłączamy 10 tys. szkół do internetu. Niebawem dołączy do nich kolejne 4 tys. placówek. Wkrótce ruszą też nieoprocentowane pożyczki do 18 tys. zł na szkolenia dla osób, które chciałyby zostać programistami – mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży.

Celem projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest udzielenie wsparcia dla stworzenia systemowych rozwiązań na rzecz rozwoju kół mistrzostwa cyfrowego w całej Polsce. Dzięki realizacji CMI tysiące uzdolnionych uczniów otrzyma możliwość rozwinięcia swoich informatycznych pasji, a także pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie algorytmiki oraz kodowania – kluczowych kompetencji w cyfrowym świecie.

Projekt CMI jest elementem wielu powiązanych ze sobą działań, które mają na celu stworzenie oraz zapewnienie trwałego funkcjonowania systemu wyłaniania talentów informatycznych, szkolenia uzdolnionej młodzieży oraz sprawdzania ich postępów. Uczestnicząc w kolejnych etapach procesu doskonalenia umiejętności, mistrzowie algorytmiki i programowania będą przygotowywani do podejmowania najważniejszych wyzwań świata cyfrowego. Chodzi tu m.in o możliwość uczestniczenie w światowych mistrzostwach i olimpiadach informatycznych, tworzenie innowacyjnych przedsięwzięć bazujących na unikalnych umiejętnościach w zakresie programowania.

Ponadto wykorzystując doświadczenia oraz sukcesy polskich informatyków, CMI będą podejmować działania na rzecz podtrzymywania i umacniana powszechnej w świecie bardzo wysokiej opinii o polskiej szkole informatycznej, sprowadzającej do naszego kraju wiele inwestycji zagranicznych.

Projekt CMI zostanie zrealizowany na terenie całej Polski i będzie opierał się na instytucjonalnej sieci wsparcia rozwoju uczniów uzdolnionych informatycznie. Miejscami realizacji zajęć dla uczniów mogą być zarówno szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I i II stopnia oraz inne miejsca.

Zakłada się, że w zajęciach kółka uczestniczyć będzie od 8 do 12 uczestników. Zajęcia powinny odbywać się raz w tygodniu. Biorący w nich udział uczniowie będą rekrutowani przez nauczycieli, którzy najlepiej znają swoich podopiecznych i potrafią ocenić ich kompetencje informatyczne.

W projekcie CMI mogą uczestniczyć szkoły i inne placówki, które udostępnią swoje zasoby na rzecz tworzenia polskiej marki algorytmiki oraz programowania w świecie.

W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego powstanie bogata biblioteka zadań i materiałów edukacyjnych. Projekt ma także doprowadzić m.in. do stałego rozwoju metodyk edukacji wybitnie uzdolnionej informatycznie młodzieży i rozwiązań sygnujących współzawodnictwo w postaci zawodów, konkursów, a także olimpiad informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego może liczyć na dofinansowanie w maksymalnej kwocie 50 mln zł. Podział środków będzie zależeć od poziomu zainteresowania uczniów, szkół oraz osób prowadzących.

Młodzi ludzie, którzy wezmą udział w projekcie, zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do budowy innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Staną się również twórcami cyfrowej przyszłości.

Zachęcamy do włączenia się w projekt! Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków dostępne są na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wnioski można składać do 27 kwietnia 2018 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry