20 stycznia 2014

Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka podczas ferii zimowych

Wybierając kolonię, zimowisko czy obóz narciarski, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim odległość miejsca wypoczynku od domu, zdrowie dziecka i wiarygodność organizatora. W tym ostatnim pomoże rodzicom i opiekunom publiczna baza danych o wypoczynku, z pomocą której każdy rodzic może się upewnić, czy dany turnus został zgłoszony do właściwego kuratorium oświaty. Na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom w sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych. MEN rekomenduje, aby przy decydowaniu się na konkretną ofertę kierować się jej charakterem edukacyjnym, np. planowanymi wycieczkami, poznawaniem ciekawych miejsc, historii, a także możliwościami aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w grupie rówieśników.

Ponadto każdorazowo dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy:

  • skontaktować się z biurem podróży organizującym wybraną kolonię lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych,
  • zapoznać się z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 223, poz. 2268 z późn.zm),
  • sprawdzić, czy biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa – informację tę można uzyskać poprzez ogólnopolski rejestr www.turystyka.gov.pl

Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie ferii, w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki została uruchomiona strona internetowa http://www.bezpiecznienastoku.pl, na której można znaleźć m.in. kodeks narciarski dla najmłodszych, użyteczne porady i wskazówki dotyczące aktywnego wypoczynku w górach.

TERMINY FERII ZIMOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Idź do góry