16 kwietnia 2018

Drugie posiedzenie Rady ds. Edukacji o Holokauście

16 kwietnia br. wiceminister edukacji Maciej Kopeć przewodniczył drugiemu posiedzeniu Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Tematem poniedziałkowego spotkania w gmachu MEN była m.in. rozmowa dotycząca wymiany informacji o działaniach w zakresie edukacji o Holokauście realizowanych w Polsce. Rozmawiano również na temat aktualnych działań w obszarze edukacji o Holokauście. Członkowie Rady zapoznali się z prezentacją dotyczącą skuteczności prowadzenia polityki historycznej w mediach społecznościowych oraz wynikami kwerendy podręczników szkolnych w wybranych krajach świata.

Przypomnijmy, że dostrzegając potrzebę bliższej współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze edukacji o Holokauście z przedstawicielami środowisk akademickich, muzealnych, organizacji pozarządowych minister edukacji w 2017 r. podjęła decyzję o powołaniu członków Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście jako organu pomocniczego ministra. 31 stycznia tego roku odbyło się jej pierwsze spotkanie.

Do zadań Rady należy przedstawianie propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów opracowań i materiałów z tej dziedziny. Jednym z celów zespołu ekspertów jest także współpraca merytoryczna w zakresie przedsięwzięć promujących polskie rozwiązania w dziedzinie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry