18 stycznia 2018

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Przedszkolu nr 2 w Błoniu z udziałem Minister Anny Zalewskiej i Minister Elżbiety Rafalskiej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską w czwartek, 18 stycznia br. wzięła udział w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Błoniu.

Szefowa MEN w swoim wystąpieniu życzyła seniorom z Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Błoniu siły, zdrowia, spotykania życzliwych ludzi i miłości od swoich dzieci i wnuków.

– Życzę także takiej myśli, że każdy dzień jest ważny i powinien przynosić coś interesującego, ciekawego, coś, co będzie powodowało, że tego dnia będziecie państwo zwyczajnie szczęśliwi – powiedziała minister Anna Zalewska. – Chcemy, aby szkoła była miejscem uczenia się przez całe życie, w którym zarówno uczniowie jak i seniorzy będą zdobywać wiedzę – dodała szefowa MEN.

Minister Edukacji Narodowej dodała również, że w nowej podstawie programowej podkreślone zostało, jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka, odpowiedzialność i niesienie pomocy innym.

– Chcemy, aby młodzi ludzie pamiętali o seniorach doceniając ich wiedzę i doświadczenie – zaznaczyła minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN dodała również, że duża cześć działań szkolnego wolontariatu w polskich szkołach ukierunkowana jest na niesienie pomocy seniorom i współpracę z nimi.

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła z kolei, że dla rządu polityka społeczna wobec osób starszych jest niezwykle ważnym wyzwaniem.

– Doceniamy rolę i znaczenie osób starszych dla rodziny, dla budowania silnych więzi międzypokoleniowych, w pomoc w wychowaniu dzieci – powiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minister Rafalska przypomniała, że w tym roku do seniorów z budżetu państwa trafi w sumie 15,6 mld zł. MRPiPS realizuje kilka znaczących programów z tego obszaru. Na edycję Programu „Senior+” 2018 przeznaczono 80 mln zł. Ta kwota pozwoli na utworzenie ok. 310 nowych placówek, w tym 60 Dziennych Domów i 250 Klubów „Senior+”. Z kolei w tym roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych zaplanowano kwotę 40 mln zł.

Dzień Babci w Polsce jest obchodzony 21 stycznia. Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka 22 stycznia. Przyjęło się, że w te dni wnuki składają życzenia swoim babciom i dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry